CENNIK POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

   
  RODZAJ PRAC jm. cena*
1 1 pomiar obwodu 1 Fazowego (pętla zwarcia) 1 szt. 5.5
2 1 pomiar obwodu 1 Fazowego (rezystancja izolacji) 1 szt. 7.5
3 1 pomiar obwodu 1 Fazowego (zadziałanie RCD) 1 szt. 9
4 1 pomiar obwodu 3 Fazowego (pętla zwarcia) 1 szt. 10.5
5 1 pomiar obwodu 3 Fazowego (rezystancja izolacji) 1 szt. 15
6 1 pomiar obwodu 3 Fazowego (zadziałanie RCD) 1 szt. 17.5
7 pomiar rezystancji uziemienia uziomu piorunochronnego 1 szt. 25 ÷100
8 pomiar ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych 1 szt. 4
9 sprawdzenie kolejności faz 1 szt. 10
10 sprawdzenie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE np. w gnieździe elektrycznym 1 szt. 6
11 usuwanie usterek w instalacji w razie wykrycia podczas pomiarów 1 r/h 1 rb/g 45
12 dojazd do klienta w obrębie Trójmiasta   50
13 dojazd do klienta w pozostałych przypadkach 1 km 1
  POMIARY OŚWIETLENIIA    
1 pomiar natężenia oświetlenia stanowisk biurowych Od 35 35
2 pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń: biurowego, sali lekcyjnej, itp. Od 250 250
3 pomiary natężenia oświetlenia m2 pomieszczenia do 100m 2 pow.całkowitej pkt. 8.8
4 pomiary natężenia oświetlenia m2 pomieszczenia do 200m 2 pow.całkowitej pkt. 9.5
5 sprawdzenie poprawności działania oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego pkt. 10
6 sprawdzenie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE w oprawie oświetleniowej 1 szt. 6
7 duplikat protokołu elektrycznego ( wersja papierowa z pieczęciami ) 1 szt.. 100
 
ORIENTACYJNE CENY POMIARÓW 5 – LETNICH, ODBIORCZYCH, ITP.
   
1 lokal usługowy ok. 500  
2 dom jednorodzinny do 200 m2 ok. 600  
3 dom jednorodzinny powyżej 200 m2 ok. 700  
4 budynek użytkowy do 1000 m2 od. 1200  
5 budynek wielorodzinny do 1000 m2 od. 1500  
6 pozostałe budynki użytkowe i wielorodzinne, do negocjacji    
       
       
* Podane ceny są cenami netto.
       
* Powyższy cennik pełni rolę tylko informacyjną i nie jest ofertą cenową w rozumieniu Art. 66 &1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena zawsze jest ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą.